Saturday, November 20, 2010

kehilangan

suaraku yang dibalingkan
jatuh sejauh mana
kehilangan dapatku rasa.

ramalan
terus membentuk
maya yang kukuh.

kebosanan kekal
dalam pencarian
makna kehilangan.