Monday, October 3, 2011

An article by Uthaya sankar SB

Estet yang hilang ...

October 03, 2011
3 OKT — Walaupun Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan) berusaha secara berterusan ke arah memartabatkan Bahasa Malaysia, karya-karya bahasa lain tidak pula dipinggirkan.
Malah, para Sasterawan Kavyan (penulis kaum India yang menghasilkan karya Bahasa Malaysia) juga terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam arena penulisan Bahasa Tamil dan Bahasa Inggeris.
Apabila bercakap mengenai karya kreatif Bahasa Tamil, tema yang sering diperkatakan adalah berkaitan kehidupan di estet dan ladang. Perkara ini memang saya perhatikan sewaktu membuat kajian untuk sebuah artikel bagi akhbar New Straits Times pada 11 Februari 2004.
Saya sering merujuk buku “Cerpen Tamil dan Melayu (1957-1970): Perbandingan Tema dan Struktur” tulisan Dr Krishanan Maniam dan “Malaysian Tamil Novels After Independence” oleh Dr Sababathy Venugopal untuk maklumat berkaitan.

No comments:

Post a Comment